Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Obrázek

ObrázekDĚTSKÝ KOUTEK

Pokud navštívíte naši stěnu s dětmi, které vzhledem k věku nemůžete zapojit do lezeckých aktivit, nabízíme vám možnost zdarma využít dětský koutek. Jedná se o samostatný prostor vybavený různými hracími prvky a ministěnou. V případě, že máte zájem o hlídání vašeho dítěte, je možné využít pravidelného hlídání vždy v úterý: 13.00–15.00 hod.


Cena za hlídání (1 dítě): 50 Kč/h


Pokud vám tento čas nevyhovuje, je možné si objednat individuální hlídání dětí. Minimální doba hlídání je 2 hodiny.

Cena za skupinu (1–6 dětí): 300 Kč/h


Termín hlídání můžete objednat na: info@big-wall.cz