Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Obrázek

STATISTIKY

Časové období:

Přehled přelezů

Lano vs. Boulder

Dovednosti

Rozložení obtížností - lano

Rozložení obtížností - boulder