Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…

Obrázek

CENÍK

STĚNA + BOULDROVKA + GALERIE*
JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ 7.00–9.00 9.00–12.00 12.00–15.00 15.00–18.00 18.00–20.00 20.00–23.00
Víkendy a svátky
Dospělí 130 Kč 100 Kč 100 Kč 160 Kč** 180 Kč** 160 Kč**
Studenti 100 Kč 80 Kč 80 Kč 120 Kč 130 Kč 120 Kč
Děti 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč
Senioři, osoby ZTP 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč
* Galerie může být uzavřena z důvodů privátní akce.
** 130 Kč v pásmu 15.00-21.00 hod - časově omezeno na 100 min včetně šatny (alternativa pro špičku a víkendy)
PERMANENTKA 10 vstupů
(platnost 3 měsíce)
25 vstupů
(platnost 9 měsíců)
Dospělí 1410 Kč 3450 Kč
Studenti 1180 Kč 2880 Kč
Děti 700 Kč 1730 Kč
AKČNÍ NABÍDKY
Cena vstupného před 9.00 zahrnuje i kávu nebo čaj a Tatranku nebo ovoce. **130 Kč - časově omezeno na 100 min včetně šatny (alternativa pro špičku a víkendy)

POZNÁMKY

Cena vstupného se odvíjí vždy pouze od času příchodu, vstup je časově neomezený.

Studentská sleva je poskytována do max. 26 let věku studenta oproti předložení průkazu nebo potvrzení prokazujícím studium v příslušném školním roce.

Dětské vstupné je poskytováno dětem s tělesnou výškou od 85 cm do 15 let včetně.

Osoby mladší 15 let mohou provádět sportovní aktivity na stěně pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za ně převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování bezpečnostních pravidel a odpovídá za jejich bezpečnost.

Seniorské vstupné je poskytováno lezcům ve věku nad 60 let. Toto vstupné se vztahuje i pro osoby ZTP s platným průkazem.

Ceny v půjčovně, ceníky dětských kroužků, individuálních i skupinových lekcí s instruktorem, kurzů pro začátečníky a tréninkových skupin najdete na příslušných stránkách.

Použijete-li při placení permanentky poukázky (Flexi Pass, Ticket Multi apod.), bude účtována cena násobku příslušného počtu jednorázových vstupů. Poukázky Flexi Pass nelze využít k uhrazení kurzů, dětských kroužků a příměstských táborů.

Platnost permanentky nelze prodloužit. Nevychozené vstupy z permanentek neproplácíme zpět. Z jedné permanentky je možné čerpat pouze jeden vstup za den.

* Galerie může být uzavřena z důvodů privátní akce***. Seznam privátních akcí.