Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Zavádíme nový návštěvní systém zaregistrovat se můžete tady . Více podrobností tady.

Obrázek

CENÍK

KARTA ČIP
30 Kč 60 Kč
Kartu/čip je nezbytné koupit při 1. návštěvě, karta je nepřenosná a přiřazená k účtu zákazníka. Při ztrátě i zapomenutí je nutné koupit nové médium.
VSTUPNÉ 7.00–9.00 9.00–15.00 15.00–18.00 18.00–20.00 20.00–23.00
Víkendy a svátky
Dospělí 130 Kč 100 Kč 160 Kč 180 Kč 160 Kč
Studenti 100 Kč 80 Kč 120 Kč 130 Kč 120 Kč
Děti 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč
Senioři, ZTP 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč
DEPOZIT Nahraj a nemusíč na recepci
500 Kč 1000 Kč
Na osobní účet je možné složit finanční částku v násobcích hodnoty 500 nebo 1000 Kč.
Čerpání z depozitu můžete sledovat ve svém účtu na www.bwportal.cz
PŮJČOVNA
Sedák40 Kč Lezečky60 Kč
Lano70 Kč Grigri20 Kč
Kyblík + karabina20 Kč Magnézium10 Kč
Brzda OHM50 Kč Komplet140 Kč
POZNÁMKY
Kartu/čip je nezbytné koupit při 1. návštěvě, karta je nepřenosná a přiřazená k účtu zákazníka. Při ztrátě i zapomenutí je nutné koupit nové médium.
Cena vstupného se odvíjí vždy pouze od času příchodu, vstup je časově neomezený.
Studentská sleva je poskytována do max. 26 let věku studenta oproti předložení průkazu nebo potvrzení prokazujícím studium v příslušném školním roce.
Dětské vstupné je určené pro děti s tělesnou výškou od 85 cm do 15 let včetně.
Seniorské vstupné je poskytováno lezcům ve věku nad 60 let. Toto vstupné se vztahuje i pro osoby ZTP s platným průkazem.
Poukázky Flexi Pass nelze využít k uhrazení kurzů, dětských kroužků a příměstských táborů.