Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

PERMANENTKA 30

4. 12. 2019
Obrázek

Permanentka 30
(dále jen „permanentka“)

 

 • Permanentka na 30 dní. Platnost permanentky začíná dnem zakoupení.
   
 • Permanentku může čerpat pouze jedna konkrétní zaregistrovaná osoba (dále jen držitel permanentky). Permanentku není možné během platnosti převést na jinou osobu. Je zakázáno permanentku komukoliv půjčovat.
   
 • V případě ztráty čipu nebo karty je držitel permanentky povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele. Provozovatel v takovém případě provede opatření, aby nebylo možné permanentku zneužívat a nevznikala tak držiteli újma.
   
 • Cenu za permanentku lze uhradit pouze hotově, kartou, případně prostřednictvím zaměstnavatele (faktura - fond FKSP). K úhradě nelze využít žádně poukázky a benefitní karty (Sodexo, Edenred...), ani benefitní systém Benefit Plus, Benefit a.s.
   
 • Permanentku nelze za žádných okolností prodloužit, jinak nahradit, ani vyplatit, pokud zůstane jen částečně čerpána nebo nečerpána.
   
 • Provozovatel si vyhrazuje právo náhodně kontrolovat totožnost zákazníka, který vstupuje na stěnu a čerpá vstup prostřednictvím permanenky.
   
 • Pokud provozovatel zjistí, že permanentku čerpá v rozporu s pravidly více osob, je oprávněn její platnost předčasně ukončit. Dále si provozovatel vyhrazuje právo v následujících měsících další permanentku neprodat držiteli, který umožnil její zneužití. Provozovatel si vyhrazuje právo mít 1 den v průběhu 30 dnů zcela uzavřený provoz stěny (jedná se o velmi vzácné případy, například závod MČR). Provozovatel je povinen o případném uzavření stěny včas (nejpozději však 7 dní předem) informovat prostřednictvím webových stránek, facebooku a vyvěšením informace na recepci.
   
 • Částečná omezení provozu stěny z důvodu obnovy cest a boulderů nejsou důvod k reklamaci možnosti čerpání permanentky.

 

Zaplacením kupní ceny permanentky, souhlasí držitel s výše uvedenými podmínkami.