Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

Bigwall open 2018

I v letošním roce pro vás chystáme závody v lezení na obtížnost pro širokou lezeckou veřejnost, na kterých si zaleze opravdu každý. Díky jedinečnému závodnímu systému je zaručeno, že si závody užije lezec jakékoli úrovně. 

 

Závody proběhnou v sobotu 24. 2. a letos půjde již o pátý ročník!

 

Přichystáno pro vás bude 9 – 10 závodních cest v obtížnostech od 5b do 7c+ vytvořených speciálně pro účely závodu a na čistých profilech. Každý závodník si určí obtížnost, na které chce začít a po zdolání nejlehčí cesty bude postupovat na následující obtížnost, dokud v některé cestě nespadne a tím ukončí své působení v kvalifikaci. Letos nebudeme chystat zdvojené cesty jako v minulých letech, místo toho bude postaven větší rozptyl závodních cest, každý si tedy zaleze jistě dostatečně.

 

Rozhodčími si budou závodníci sami a své výkony si budou zaznamenávat do „karty závodníka“. Přesto se budou v prostoru stěny v průběhu závodu pohybovat informovaní „rozhodčí“, kteří v případě nejasností vše potřebné vysvětlí.

 

Na základě výsledků kvalifikace postoupí nejlepších 8 mužů a žen do odpoledního finále. V něm bude přichystaná pro muže i ženy finálová cesta, která se poleze stylem OS.

 

Kategorie:

Závodit se bude v kategoriích muži a ženy. Věkový limit pro účast v závodu není stanoven, závodní cesty však budou charakterem koncipovány pro dospělé. Závodníci mladší 15 let smí závodit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let. 

 

Vstupné na stěnu pro diváky a veřejnost:

Stěna bude v den závodu pro veřejnost otevřena za běžné vstupné, cca 13 linií bude vyhrazeno pouze pro závodníky. V čase finále závodu (cca 17.00-18.00) bude stěna s lanem pro veřejnost uzavřena. Diváci mají na finále vstup zdarma.

 

Časový harmonogram akce:

 

9.00–10.00 Registrace (registrace je možná i v průběhu závodu, závodník si tím ale zkrátí čas určený na kvalifikaci)

10.00–15.00 Kvalifikace (v případě potřeby bude čas kvalifikace prodloužen)

17.00 Umělecké vystoupení na šále v podání Małgorzata Bąk

          Finále, následné vyhlášení výsledků a losování věcných výher ze všech účastníků závodu

 

Kvalifikace:

Prezence závodníků: 9.00–10.00

Předlezení cest: 10.0010.15

Zahájení závodu: 10.15

 

Finále:

Uzavření izolace 30 minut před startem finále, předpokládaný čas uzavření izolace 16:30

Průběh finále (muži, ženy): ve finále polezou ženy a muži současně

Vyhlášení vítězů: 30 minut po ukončení finále

 
 

Registrace: Registrace je možná vyplněním online formuláře zde, případně na recepci BigWallu. Registrace je platná pouze při současném uhrazení startovného buď převodem (informace o platbě vám budou odeslány na e-mail po vyplnění registračního formuláře), nebo na recepci. Zvýhodněné startovné ve výši 250 Kč platí do 21. 2. 2018 (včetně), při pozdější registraci je startovné 300 Kč.

 

Ceny: Na nejlepší závodníky v obou kategoriích čekají poukázky na nákup v síti prodejen HUDYsport a věcné ceny od našich partnerů.

Věcné ceny čekají i na šťastlivce vylosované ze všech účastníků závodu po vyhlášení vítězů. Podmínkou k získání výhry je její osobní převzetí na místě.

 

Partneři: TR Walls, Aix, Max Sport, Kofola, Ocún, Lezec, Chocolate Monkey.

 

Další informace čekejte již brzy na webových a facebookových stránkách BigWallu!

 

Těšíme se na vás a na vaši snahu a výkony, které díky závodní atmosféře jistě vyženete do závratných výšin!

 

 

Pravidla

Kvalifikace:

 

Leze se stylem flash.

 

Bude připraveno 10 cest následujících obtížností: 5b, 5c, 6a, 6b, 6b+, 6c+, 7a, 7a+, 7b+, 7c+.

 

Každá cesta bude mít přidělený určitý počet bodů v závislosti na své obtížnosti. Body budou rozděleny mezi jednotlivé expresky v rámci cesty. Poslední expreska bude bodově zvýhodněna. Konkrétní bodové ohodnocení cest bude k dispozici na místě závodu.

 

Základní cesta a další postup závodem:

 

Závodník má v kvalifikaci nárok na celkem dva pády.

 

Každý závodník si při registraci před závodem zvolí základní cestu, na které bude začínat. Pokud cestu nevyleze napoprvé, může jí zkusit vylézt znovu druhým pokusem. Pokud základní cestu zdolá do topu, pokračuje dále v závodě. Pokud nedá top ani napodruhé, končí v závodě na děleném posledním místě spolu s ostatními závodníky, kteří na své první cestě neuspěli.

 

Pro pokračování v závodě není třeba dodržovat chronologický postup v obtížnostech a lézt cesty od nejlehčí po nejtěžší, ale pořadí cest si volí každý sám.

 

Závodníkovi, který vyleze svou základní cestu, se automaticky započítají všechny lehčí cesty, než byla jeho základní cesta, jako vylezené (např. pokud si závodník zvolil jako základní cestu 6a a dá top, získá body i za top v cestách 5b a 5c). Toto pravidlo však po vylezení základní cesty již neplatí (např. pokud závodník vyleze základní cestu 6a a pokračuje dále na 6c+, získává body pouze za top v cestě 6c+, nikoli automaticky i za 6b a 6b+. Pokud chce získat body i za tyto cesty, musí je vylézt také).

 

Pokud závodník při svém kvalifikačním lezení spadne, zapíše si do karty závodníka počet cvaklých expresek v dané cestě a pokračuje dále na libovolně zvolenou cestu. Leze do té doby, než spadne podruhé, zapíše si opět počet dosažených expresek a ukončí tak své působení v kvalifikaci.

 

Bodování:

 

Za vylezenou cestu (top) se považuje cesta, ve které lezec cvakne poslední expresku. Pokud závodník v cestě spadne, započítá se mu bodový zisk podle toho, kolik bodů je přiděleno k poslední cvaklé expresce v té které cestě. Závodník během lezení nesmí vynechat žádné postupové jištění. Závodník může lézt jednu cestu dvakrát, započítá se mu lepší dosažený výsledek. Pokud však dosáhne na jedné cestě dvakrát stejného výsledku, započítají se mu body pouze jedenkrát (např. nelze získat dvakrát body za dva topy té samé cesty).

 

Startovní listina:

 

Při registraci obdrží každý závodník kartu, do které si označí svou základní obtížnost. Pořadí v základní cestě si závodníci určují sami v duchu fair play.

 

Vždy po ukončení každého pokusu je závodník povinen poctivě si zaznamenat výkon do své karty a zařadí se do fronty na následující cestu, kterou si zvolil.

Závodník je povinen být včas připraven k nástupu do cesty! Po ukončení lezení, případně na konci časového limitu kvalifikace, odevzdá závodník svou kartu pořadatelům.

 

Kvalifikace bude probíhat bez rozhodčích.

 

Závodní cesty:

 

Všechny kvalifikační cesty budou postaveny v čistých profilech (na stěně budou pouze závodní cesty) a budou označeny kartou s logem BigWall Open 2018 a obtížností cesty. Pro snazší orientaci bude každá ze závodních cest postavena z chytů jednotné barvy. Závodník tedy může k lezení použít pouze chyty příslušné barvy a povrch stěny (kromě horních a bočních okrajů stěny). Případný kontakt s ostatními chyty a stupy nesmí sloužit k postupu ani odpočinku. Případné části stěny nebo chyty, kterých se závodník nesmí dotknout, budou označeny černou páskou.

 

Výsledky kvalifikace:

 

Muži: Do finále postupuje z kvalifikace nejméně 8 mužů.

Ženy: Do finále postupuje z kvalifikace nejméně 8 žen

 

Finále:

 

Poleze se stylem onsight. Vítězem se stává závodník s nejvyšším bodovým ziskem na finálové cestě. Počet získaných bodů určují ve finále přítomní rozhodčí.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nasadit do finále závodníka na divokou kartu. Pokud bude tohoto práva využito, zvýší se počet finalistů o nasazené závodníky.

 

Po skončení finále proběhne vyhlášení výsledků závodu.

 

Protesty:

 

Během kvalifikace si každý závodník o svém výkonu rozhoduje sám. V případě technického incidentu (povolený chyt, protočená karabina, atd.) má závodník právo na opravný pokus v cestě.

 

Během finále bude u každé cesty traťový rozhodčí, proti jehož rozhodnutí lze, v případě nesouhlasu s jeho verdiktem, vznést protest.

 

Kategorie:

 

Závodit se bude v kategoriích muži a ženy.

 

Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že si závody užijete!

 

BigWall tým

 

 

 

 

Výsledky

 

Výsledky kvalifikace – muži

Výsledky kvalifikace – ženy

 

Výsledky FINÁLE – muži

Výsledky FINÁLE – ženy

 

 Chcete-li přidat komentář, je potřeba se

Tento závod ještě nikdo nekomentoval.